top of page

VAD ÄR

RETURUM?

MÖTESPLATS

Returum är en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Här anordnas studiebesök för att lära oss mer om avfall, miljö och hållbarhet. En plats som gör skillnad.

VEM FÅR BESÖKA

Alla är välkomna på studiebesök! Barn – och ungdomsgrupper, skolor, föreningar, verksamheter eller bostadsrättsföreningar; alla som vill lära sig mer om miljö, avfallshantering och cirkulär ekonomi. I vår studiebesöksverksamhet strävar vi efter att skapa en kreativ och inkluderande mötesplats för kunskapsutbyte och möjlighet till utveckling. 

I vår Återbruksstudio tas besökaren med på en hållbar resa med fokus på de översta stegen i avfallstrappan. Utrymmet är en förlängning av den redan befintliga Skaparverkstaden. Här ges möjlighet till olika typer av workshops i en inspirerande miljö. Det kreativa utrymmet kommer växa fram efter hand, tillsammans med användaren och besökaren, som alla kommer lämna sina egna avtryck i inredningen. I Återbruksstudion finns det också pedagogiska stationer delvis framtagna och gestaltade genom skolsamarbeten, ett mindre föreläsningsrum samt en stor yta för kreativ upcycling/redesign och skapande med återbruksmaterial.  

Vill du komma på besök?

Kontakta vår miljöpedagog Leonie Wendt Bergmark

leonie.wendtbergmark@kristianstad.se

bottom of page