top of page

VAD ÄR

RETURUM?

VAR KOMMER INSPIRATIONEN TILL UTFORMNINGEN FRÅN?

Utformningen av området och byggnaderna har tagit mycket inspiration från Vattenriket och präglas av ett starkt hållbarhets- och miljöfokus och med lummiga ytor, vattenspeglar, naturmaterial, sedumtak, biodiken för dagvattnet och solcellspaneler.


VAD FINNS PÅ ANLÄGGNINGEN?
Huvudbyggnaden är i tre plan med en ramp upp till sorteringskajen, byggd av sammansatta, ihåliga betongmoduler från danska Modulo Beton. En metod som ger förvaringsmöjligheter under själva rampen och ett effektivt utnyttjande av utrymmet. I huvudbyggnaden finns ett stort konferensrum, personalutrymmen, en skaparverkstad för studiebesök. Besökshuset är ytterligare ett steg i Renhållningens arbete med att på ett lustfyllt sätt utbilda och inspirera kommunens invånare i hållbar konsumtion, avfallshantering och miljö. 

Gå vår interaktiva rundvandring här!

ÅTERBRUK, VAD ÄR DET?

Stort fokus på samtliga ÅVCer i Kristianstad ligger på insamling av saker till återanvändning så att de behåller sin plats i kretsloppet. Återbruket, som insamlingen kallas, sköts på Returum av den kommunala dagliga verksamheten Saveko. Vi vill att besökarna ska lämna så mycket som möjligt till återanvändning, så att avfallet minskar och istället blir en resurs.

VEM DRIVER RETURUM?
Returum drivs av Renhållningen Kristianstad, Kristianstads kommuns kommunala renhållningsbolag. Totalt finns det fem återvinningscentraler i kommunen, alla drivs i egen regi av Renhållningen.

VAD ÄR DET FÖR KONSTVERK?

Det finns tre konstverk på Returums ÅVC. Vid infarten i kullarna, i rondellen och uppe på sorteringskajen. Konstverken är tillverkade av återanvända material och prylar, som armeringsjärn, glasflaskor, hinkar och kannor. Konstverken är designade av Torstensson Art & Design.

Returum-2949.jpg
bottom of page