VAD ÄR

RETURUM?

VAR KOMMER INSPIRATIONEN TILL UTFORMNINGEN FRÅN?

Utformningen av området och byggnaderna har tagit mycket inspiration från Vattenriket och präglas av ett starkt hållbarhets- och miljöfokus och med lummiga ytor, vattenspeglar, naturmaterial, sedumtak, biodiken för dagvattnet och solcellspaneler.


VAD FINNS PÅ ANLÄGGNINGEN?
Huvudbyggnaden är i tre plan med en ramp upp till sorteringskajen, byggd av sammansatta, ihåliga betongmoduler från danska Modulo Beton. En metod som ger förvaringsmöjligheter under själva rampen och ett effektivt utnyttjande av utrymmet. I huvudbyggnaden finns ett stort konferensrum, personalutrymmen, en skaparverkstad för studiebesök. Besökshuset är ytterligare ett steg i Renhållningens arbete med att på ett lustfyllt sätt utbilda och inspirera kommunens invånare i hållbar konsumtion, avfallshantering och miljö. 

Gå vår interaktiva rundvandring här!

ÅTERBRUK, VAD ÄR DET?

Stort fokus på samtliga ÅVCer i Kristianstad ligger på insamling av saker till återanvändning så att de behåller sin plats i kretsloppet. Återbruket, som insamlingen kallas, sköts på Returum av den kommunala dagliga verksamheten Saveko. Vi vill att besökarna ska lämna så mycket som möjligt till återanvändning, så att avfallet minskar och istället blir en resurs.

VEM DRIVER RETURUM?
Returum drivs av Renhållningen Kristianstad, Kristianstads kommuns kommunala renhållningsbolag. Totalt finns det fem återvinningscentraler i kommunen, alla drivs i egen regi av Renhållningen.

VAD ÄR DET FÖR KONSTVERK?

Det finns tre konstverk på Returums ÅVC. Vid infarten i kullarna, i rondellen och uppe på sorteringskajen. Konstverken är tillverkade av återanvända material och prylar, som armeringsjärn, glasflaskor, hinkar och kannor. Konstverken är designade av Torstensson Art & Design.

MÖTESPLATS

Returum är en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Här anordnas studiebesök för att lära oss mer om avfall, miljö och hållbarhet. En plats som gör skillnad.

VEM FÅR BESÖKA

Alla är välkomna på studiebesök! Barn – och ungdomsgrupper, skolor, föreningar, verksamheter eller bostadsrättsföreningar; alla som vill lära sig mer om miljö, avfallshantering och cirkulär ekonomi. Till våren 2021 öppnar vi även upp dörrarna för vårt nya studiebesökskoncept som också innefattar en skaparverkstad med återbruks- och spillmaterial. I vår studiebesöksverksamhet strävar vi efter att skapa en kreativ och inkluderande mötesplats för kunskapsutbyte och möjlighet till utveckling. 
Är du nyfiken på vår anläggning och önskar komma på studiebesök? 


Kontakta Renhållningens Miljöpedagog

Leonie Wendt Bergmark 
leonie.wendtbergmark@kristianstad.se 

1/7
Returum-2949.jpg
Leoni, Brantevik-2662.jpg